Firmamız; Bronz, Dekorasyon, Tesviye, Torna ve Döküm alanlarında hizmet vermek amacıyla 1976’ da kurulmuştur.

VİZYONUMUZ 1976 YILINDAN BU YANA Kalite anlayışından ödün vermeden, müşteri taleplerini en iyi şekilde yerinegetirebilmek, İç ve dış pazarlarda belirlenen hedef ve standartlara ulaşmaktır. Firmamızda, modern üretim atölyelerimizde yurtdışından getirdiğimiz makinelerle üretim yapmaktayız. Amacı en kaliteli ürünleri müşterilerine sağlamak olan firmamız, uluslararası standart ve normlara uygun ürünleri müşterilerinesunmaktadır.Kurulduktan kısa bir süre sonra müşteri potansiyelini ve ürün yelpazesini arttıran firmamız, müşterilerine dünyanın en kaliteli ürünlerini sunmayı kuruluş amacının ve Hizmet Konseptinin en önemli hedeflerinden saymıştır. Belirlenmiş olan hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için, müşteri odaklı olan servislerimizi uzun dönemde sektörün standartlarınında ötesine taşımayı amaçlıyoruz.Faaliyet Alanlarımız

Torna;
Parçaya kesici alet önünde dönen bir hareket vererek talaş kaldırmaya tornalamak, bu işlemleri yapan tezgâhlara da torna tezgâhı denir. Torna en eski ve en önemli takım tezgâhı araçlarındandır. Üretim aracı olarak takım tezgâhlarının kullanılması insanlık tarihi ile başlamıştır. İlk torna tezgâhı ise iki ağaç arasına bağlanmış bir gerecin döndürülmesiyle düşünülmüştür. Buna ağaç tornası deniliyordu. Ağaçların uzun yıllar bekletilmeleriyle yapılan ilk elverişli torna 1700 yıllarında Fransa’ da geliştirilmiştir. Endüstri devrimi sırasında, Henry Moudslay adında bir İngiliz vida çekmeye yarayan ilk tornayı geliştirmiştir. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk tornaların çoğunda hem ağaç hem de metal kısımlar vardı. Metal gereçlerden yapılan ilk torna 1850‘ de geliştirilmiştir. Geliştirilen bütün torna tezgâhlarının çalışma prensipleri ayni olmakla beraber, bugün çok daha modern torna tezgâhları geliştirilmiştir. Bugüne kadar geliştirilen tezgâhlar içerisinde en eski ve günümüzde de en çok kullanılan torna tezgâhıdır. Torna tezgâhlarının birçok çeşidi vardır.

Tesviye;
Günlük hayatta kullanılan eşyaların çoğunun yapımı, tesviye atölyesinde gerçekleşir. Tesviye atölyelerinde üretilen kalıp ve makineler sayesinde birçok ürün imal edilmektedir. Tesviyeci, madensel iş parçasını ham halden makinedeki görevini yapabilecek duruma getirir. Makine parçalarına en son işlemin yapıldığı yer tesviye atölyeleridir.

Döküm;
Döküm, erimiş metallerin önceden istenilen şekilde hazırlanmış olan kalıplara dökülmesi işlemidir. Kalıba dökülen sıvı metal katılaştığında, kalıbın şeklini alan döküm oluşur. Metal maddelerin büyük bir kısmı üretim süreçlerinde döküm işleminden geçer. Yaygın kullanılan kalıpların çoğu kum, kil, seramik, harç, metal gibi diğer maddelerden yapılır. Bu maddeler, tahtadan veya başka bir şeyden yapılmış olan şeklin yüzeyine, erimiş metallerin içine döküleceği formu belirlemek için sarılır. Şekil, kalıbın özelliklerini muhafaza edebilecek düzeye geldiğinde kalıptan ayrılır. Kalıplar genellikle iki parçadan oluşur. Şekil çıkarıldıktan sonra iki şekil birleştirilir. İğneleme ve sıkıştırmayla iki şeklin tam olarak birleştirilmesi sağlanılır. Daha sonra erimiş metal, özel girişlerden kalıba dökülür. Erimiş metalin kalıbın bütün yönlerine dağıtılması sağlanılır. Kalıp erimiş metalin yapacağı baskılara karşı yeterince sağlam olmalıdır. Ayrıca erimiş metalin, kalıp boşluğunda bulunan diğer gazları dışarı atabilmesi için kalıba yeterince nüfus etmesi gerekir. Aksi takdirde döküm içinde delikler olacaktır. Ayrıca kalıbın yapıldığı metal ile kalıba dökülen metalin birleşmemesi gerekir. Dökümhane için yapılan şekiller, dikkat ve ustalık gerektirir. Sıcaklık düşmeleri ve sıvıdan katıya hal değişmesi sırasında oluşacak büzülmelerin telafisinin edilmesi için şekiller istenilen dökümden daha geniş şekilde yapılır. Kalıbın içinde bulunan polistiren köpük, erimiş metal ile karşılaştığında buharlaşır. Balmumu, eritilmiş metalin kalıba dökümünden önce eritilmelidir. Metal kalıplar, metal döküm çeşitleri için kullanılır. Genellikle dökümün içinde bir oyuk boşluğunun olması istenilir. Bunun için eşelenmiş ince kum kalıp parçalarından birinin içine konulur.